Edactus Förlag & Informationscenter 
          
Vi ger ut guider om jobb och studier utomlands                          

Att jobba på kryssningsfartyg

 

 

 

 

Ett kryssningsfartyg kan jämföras med ett större hotell. Den personal som behövs kan mycket väl vara utbildad för och ha tidigare erfarenhet av arbete på ett större hotell.

Man kan också säga att ett kryssningsfartyg är som en liten stad. Nästan alla yrkeskategorier som efterfrågas i en mindre stad efterfrågas också ombord.  

Ett arbete ombord innebär ofta långa arbetstider. Mellan 8–12 timmar per dygn är inte ovanligt. En del personal är mer eller mindre i tjänst dygnet runt.

För att söka arbete på ett kryssningsfartyg bör man vara kvalificerad för den tjänst man söker. Det är sällan man ser lediga tjänster utannonseras i dagstidningar eller på arbetsförmedlingarna.

Det vanligaste är att kryssningsföretagen anlitar specialförmedlingar eller agenturer som enbart rekryterar personal till branschen. Många företag rekryterar också själva sin personal. De använder sig av de ansökningar de får in till sina personalavdelningar. Den som spontant skickar en förfrågan/ansökan till ett kryssningsföretag kan räkna med att den registreras och behålls i ungefär sex månader. Detta förutsatt att den hamnar på rätt avdelning annars är det mest troligt att den återfinns i papperskorgen.

Kryssningsföretagen får in många ansökningar. Därför bör ansökan vara korrekt och komplett. Det är också viktigt att endast söka arbete man är kvalificerad för och helst bör det också finnas ett specifikt jobb att söka. Det enklaste sättet att hitta ett arbete ombord är att vända sig till en förmedling. Vissa förmedlingar tar ut en avgift för sitt arbete.

Vid skriftlig förfrågan till ett kryssningsföretag adressera brevet till Human Resources Dept. och ange exakt vilket jobb du söker. Skriv på engelska. Några företag lägger ut lediga jobb på sina hemsidor.

För att kunna arbeta ombord krävs i regel en sjöfartsbok. och kostnaden är några hundra kronor.  

För att erhålla en sjöfartsbok första gången krävs att man har fått ett arbete och kan visa upp intyg på det. Om man skall arbeta för ett svenskt fartyg i utrikestrafik krävs sjöfartsbok. Om fartyget seglar under utländsk flagg är det upp till rederiet att kräva eller inte kräva en sjöfartsbok.

Det vanligaste är ändå att man som svensk medborgare skaffar en svensk sjöfartsbok. Man beställer ansökningshandlingar från Transportstyrelsen Sjöfart. Den ifyllda ansökan skickas tillbaka tillsammans med anställningsintyget. Därefter tar det ungefär en vecka innan man erhåller sjöfartsboken. För utländska medborgare boende i Sverige gäller andra ansökningsregler.

De flesta jobb ombord kräver uniform. Företaget brukar stå för dessa och också för tvätt och underhåll. Skor får man oftast själv stå för.

Lönen är oftast helt eller delvis befriad från skatt. Många tjänster ombord ger fast lön men det finns även jobb där del av eller hela lönen består av dricks.

Arbetsgivaren utfärdar ett anställningskontrakt före anställningens början och då är det viktigt att kontrollera följande:

  • Hur lång tid är du anställd enligt kontraktet?
  • Vem är din arbetsgivare?
  • När och hur du får betalt. Med check, kontant eller direkt till ett bankkonto?
  • Vilka försäkringar gäller?
  • Vilka skatteregler gäller?
  • Vem betalar resan till och från den hamn där arbetet ska påbörjas?
  • Om jobbet har ordnats av en förmedling kan det betyda att de vill ha någon form av provision genom till exempel avdrag på lönen under en viss tid. 

Ett erbjudande om arbete kan ibland komma mycket snabbt där företaget förväntar sig att du kan börja arbeta inom kanske en till två veckor.

För att arbeta ombord behövs också ett internationellt sjöläkarintyg och det får man genom besök hos allmän läkare. Den som skall arbeta med livsmedel behöver även ett livsmedelsintyg. Kontrollera när du beställer tid hos läkaren att de ha de rätta blanketterna hemma. Dessa intyg brukar gälla i två år. Spara kvittot för läkarbesöket eftersom arbetsgivaren brukar ersätta den kostnaden.

Det är mycket viktigt med goda språkkunskaper i engelska eftersom det nästan alltid är arbetsspråket ombord. Fri mat och husrum ombord ingår alltid. Hytt brukar man dela med en arbetskollega men det förekommer också att man får egen hytt om man har en högre tjänst. Ibland behövs vissa vaccinationer. Detta kommer arbetsgivaren att upplysa om.

 

Ytterligare information om jobb ombord finns i boken Utlandsjobb (2015) Edactus Förlag eller boken Jobb på kryssningsfartyg (2001) Edactus Förlag.

International Cruise Management Agency är en agentur som rekryterar personal till kryssningsfartyg.
De flesta jobb kan erbjudas inom Deck dept, Engineering dept och Entertainment dept.

Ytterligare information om hur man ansöker finns på hemsidan http://www.icma.no/