www.edactus.se
             Böcker
om jobb och studier utomlands                          

Volontärjobb utomlands

 

 

 

Vem kan bli volontär?

Generellt kan man säga att vem som helst från 18 år och uppåt kan arbeta som volontär. Vissa undantag finns när det gäller ålder och en del projekt ställer särskilda krav på utbildning eller tidigare erfarenhet. Men den som verkligen vill delta i ett volontärprojekt kan med största sannolikhet hitta ett där kvalifikationer och önskemål stämmer överens. I regel finns inga formella åldersgränser eller krav på någon specifik nationalitet. Det finns även volontärorganisationer som välkomnar sökande som till exempel är funktionshindrade eller har en bakgrund som kan bedömas vara ett hinder (tidigare kriminell, drogberoende eller liknande).

 

Det allra viktigaste är att man känner motivation och intresse för arbetsuppgifterna och har förmåga att anpassa sig till den situation och de levnadsvillkor man kommer att möta. Att arbeta som volontär är inte bara att resa utomlands och arbeta. Det innebär i regel att ta ställning och att man på många sätt får ändra livsstil, särskilt vid biståndsarbete i u-länderna. Den som inte tidigare har arbetat som volontär kan med fördel välja ett korttidsprojekt för att känna sig för. Volontärprojekt finns från en vecka och uppåt.

 

De flesta volontärer är mellan 18–35 år. En anledning till den relativt låga medelåldern är den låga ersättning man får för utfört arbete – oftast endast mat och husrum. En annan orsak kan vara de svårigheter det innebär för partner eller egna barn att kunna följa med.

 

Mer om olika möjligheter att jobba som volontär och vad det innebär finns i boken Volontärjobb utomlands.