www.edactus.se
             Böcker
om jobb och studier utomlands                          

Säsongs - och Sommarjobb utomlands

 

 

 

Hur hittar man ett tillfälligt jobb utomlands? I Sverige finns Arbetsförmedlingen som på flera platser har utlandskontor. Där kan man få information om utlandsjobb och också ta del av lediga platser utomlands som anmälts till den svenska arbetsförmedlingen.

Utomlands finns en mängd privata rekryteringsföretag som är specialiserade på att förmedla jobb inom en eller flera branscher. I London finns många agenturer som inte bara arbetar på den engelska marknaden utan också förmedlar jobb internationellt.  Det snabbaste sättet att hitta ett sommar- eller säsongsjobb är att vända sig till en agentur.

Den som vill arbeta på till exempel Eurodisney eller liknande nöjesanläggningar kan kontakta företaget direkt med en förfrågan. Andra typer av säsongsjobb kan till exempel vara på skidorterna i Alperna.

Lättast är det att hitta jobb inom service, hotell, restaurang, summercamps och barnpassning. Tillfälliga jobb finns också inom volontärorganisationerna och då kan arbetsuppgifterna variera mycket.

De flesta företag och förmedlingar vill att man som sökande lämnar en CV även om det gäller korttidsjobb och då är det viktigt att den ser bra ut.

Betyg och intyg av olika slag bör vara översatta till landets språk eller till engelska i de fall då det accepteras. För vissa jobb måste man lämna ett friskintyg och ibland även ett straffrihetsbevis
(som visar att man inte har något kriminellt förflutet).

Det är arbetstagarens skyldighet att se till att ha de tillstånd som krävs för att få arbeta i landet. Eftersom Sverige är medlem i EU krävs inget särskilt arbetstillstånd för svenska medborgare eller EU- och EES-medborgare för arbete i andra EU-länder. Ett uppehållstillstånd måste dock sökas av den som stannar längre än tre månader i landet. Ytterligare information om visum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd kan man få från landets ambassad.

Man betalar i regel själv sin resa till platsen. Det förekommer ibland överenskommelser där arbetsgivaren betalar hela eller del av resan.

Mer ingående information om olika säsongs- och sommarjobb finns i böckerna Utlandsjobb och Volontärjobb utomlands.