www.edactus.se
             Böcker
om jobb och studier utomlands                          

Att tänka på vid utlandsarbete

 

 

 

 

 

 

         TÄNK PÅ

                           

 • Att de regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden inte gäller utomlands.
 • Att  försöka få referenser på det företag där du ska arbeta. Be till exempel att få tala med någon tidigare anställd. Företaget vill ha referenser som intygar vem du är och detsamma bör gälla omvänt.
 • Att kontrollera vad som gäller vid sjukdom.
 • Att alltid ha en reskassa som gör det möjligt att resa hem igen om det inte blir som man har tänkt sig.
 • Att aldrig lämna ifrån sig sitt pass.
 • Om du är ung så låt till exempel dina föräldrar vara med i beslutsprocessen.
 • Att se till att ha riktiga försäkringar och särskilt viktigt är det vid arbete
  utanför EU
 • Att det alltid är arbetstagarens skyldighet att se till att ha de tillstånd som behövs för att arbeta i landet.
 • Att försöka få ett skriftligt avtal/anställningskontrakt. Då är det lättare att hävda sin rätt om det skulle bli oklarheter om vad man från början kom överens om.
 • Att be om ett intyg från arbetsgivaren innan man reser hem. Det kan vara trögt att få i efterhand.
 • Att alltid ta med sig adress och kontaktinformation till närmaste svenska konsulat och/eller ambassad i det land där man skall arbeta.