www.edactus.se
             Böcker
om jobb och studier utomlands                          

Stipendier - Utlandsstipendier - Allmänt om stipendier

 

 

 

 

Många finansierar sina studier utomlands med studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden CSN. Det finns vissa krav på utbildningen för att den ska vara berättigad till studiestöd och speciella regler gäller för vilka kurser och skolor som godkänns.

Ett alternativ till finansiering kan vara att söka ett stipendium och det finns en mängd olika stipendiefonder dit man kan vända sig med en ansökan. Först bör man ta reda på vilka stipendiefonder som finns, vilka regler som gäller och förvissa sig om att det man vill ansöka om stöd till passar för just den fonden.

Många stiftelser är av stor betydelse genom att med sina bidrag medverka till att stödja och utveckla viss verksamhet som annars kanske inte kunnat ske eller där allmänna medel inte har räckt till.

I Sverige finns ett stort antal stiftelser alla med sin speciella inriktning. De registreras hos Länsstyrelsen där man också kan få information om vilka stiftelser som finns. Det finns minst 20.000 olika stiftelser i Sverige som tillsammans disponerar flera miljarder. 

 

I böckerna Utlandsstipendier - stipendier för praktik och studier utomlands och Lärarstipendier - en stipendieguide för pedagoger  finns svar på många frågor och tips om hur man kan komma en bit på väg mot ett eget stipendium.