www.edactus.se
             Böcker
om jobb och studier utomlands                          

Jobb utomlands inom miljövård - Gröna jobb utomlands

 

 

Miljövårdsarbete kan till exempel vara arbete i naturreservat, nationalparker, restauration av gamla byggnader och monument, att genom olika åtgärder bevara och skydda växter och djur som är utrotningshotade, olika projekt i regnskogarna, plantering av skog, röjning, dikning eller informationsarbete.

Arbete finns världen över och vill man börja med att arbeta som volontär brukar det inte vara så svårt att hitta ett jobb.

I många organisationer finns både betalda tjänster och volontärjobb. Vanligt är att man börjar med ett volontäruppdrag och sedan går vidare till en betald tjänst inom organisationen.

I böckerna Volontärjobb utomlands och Utlandsjobb finns information om olika miljövårdsorganisationer som regelbundet rekryterar volontärer och personal.