www.edactus.se
             Böcker
om jobb och studier utomlands                          

Att arbeta utomlands

 

 

 

Vill du bo och arbeta en tid utomlands?

 

Som medborgare i ett EU-land  har du rätt att arbeta eller söka arbete i andra EU-länder. Den fria rörligheten för arbetstagare är en del av EU-medborgarnas rätt att resa eller slå sig ned var som helst i EU.

 

I boken Utlandsjobb finns information om arbete utomlands och vad man bör tänka på.