www.edactus.se
             Böcker
om jobb och studier utomlands                          

Au Pair - Jobb utomlands som au pair

Nanny - Jobb utomlands som nanny

Jobb utomlands inom barntillsyn

 


Tidigare var det mycket populärt att arbeta som au pair och tusentals svenska flickor reste utomlands varje år för att ta hand om barn i olika länder. De senaste åren har intresset minskat betydligt och det finns numera många andra möjligheter att arbeta en tid utomlands. EU har också gjort det möjligt att söka andra än jobb än tidigare.

Det finns en överenskommelse som utfärdats av Europarådet gällande au pair arbete som definierar en au pair på följande sätt:

*   en au pair måste vara utlänning

*   syftet med au pair arbete skall vara kulturellt

*   au pair arbete skall vara av tillfällig art

*   placering av au pair skall ske i familj

 

NANNY

En nanny bör har gedigen erfarenhet av att sköta små barn och gärna lämplig utbildning. Utomlands börjar mamman ofta arbeta när barnet är bara några månader gammalt och anställer då en nanny för att ta hand om den nyfödde. Det kan också vara att ta hand om äldre barn.

En nanny har högre lön än en au pair och  har ibland ett boende utanför familjens hem i till exempel egen lägenhet som betalas av familjen och bestämda arbetstider.

 

Andra jobb inom barntillsyn

Vissa hotell söker förskollärare och barnvakter till sina gästers barn oftast under högsäsong. Tips kan vara att söka till de organisationer som anordnar resor till skidorterna ( Jobb i Alperna). På kryssningsfartyg efterfrågas alltid personal för att ta hand om barn och olika aktiviteter ombord.

För den som kan språket i landet och har lämplig utbildning kan jobb på dagis och förskolor sökas
genom den nationella arbetsförmedlingen i landet.

Varje år rekryteras personal till summercamps för att ta hand om barn och ungdomar. Sök jobb genom organisationerna som anordnar summercamps. Lämpligt är att ha (eller pågående )utbildning som förskollärare eller fritidsledare. Men många får jobb som endast har tidigare erfarenhet av barn och ungdom till exempel i idrottsklubbar och inom kyrkans verksamhet.

Ytterligare information om au pair jobb finns i boken Utlandsjobb, Edactus Förlag.